Alles over de verkiezingen

From the blog

Alle standpunten rondom hypotheekrenteaftrek bekeken

kranten hypotheekrente afrek

Hypotheekrenteaftrek behouden, beperken of afschaffen? Regelmatig, en zeker in verkiezingstijd, is het een terugkerend thema in politieke debatten. De rente die je betaalt over je hypotheek, kan je vaak aftrekken van je bruto inkomen. Dit vermindert het belastbaar inkomen, waardoor je mogelijk een teruggave krijgt op de inkomstenbelasting. Per 1 januari 2013 is de hypotheekrenteaftrek verder beperkt tot een stelsel waarbij de aftrek mogelijkheid van de hypotheekrente voor nieuwe kopers geleidelijk afgebouwd wordt. Niet elke partij is hier content mee. Onderstaand belichten we de belangrijkste standpunten.

 

Standpunt kabinet

VVD-hypotheekaftrek1Coalitiepartij VVD wil het bezit van een eigen woning bevorderen en het vertrouwen in de woningmarkt herstellen. In hun ogen heeft de hypotheekrenteaftrek als doel om hypotheekschulden af te betalen. Daarom pleiten zij voor aftrekbaarheid van hypotheekkosten, mits er ook afgelost wordt. Bondgenoot PvdA wil de hypotheekrenteaftrek nivelleren. Verstoring van de woningmarkt moet zoveel mogelijk worden voorkomen, helemaal nu het voor starters aantrekkelijker wordt om een huis te kopen. Uiteindelijk trekt iedereen tegen hetzelfde tarief af; vanaf 2013 wordt het maximale tarief van 52% waartegen men nu kan aftrekken stapsgewijs verlaagd naar een voor ieder gelijk aftrektarief van 30%.

 

Standpunten oppositie

Oppositiepartij PVV is en blijft glashelder over haar standpunt: “Handen af van de hypotheekrenteaftrek. Deze zekerheid moet de Nederlandse huizenbezitter niet ontnomen worden”, aldus Wilders. Het CDA wil de hypotheekrenteaftrek hervormen. Goede stap daartoe is het afbouwen van de hypotheekschuld zoals nu afgesproken in het Lente-akkoord. D66 heeft haar standpunt omtrent de hypotheekrenteaftrek licht aangepast, maar het uitgangspunt blijft wel geleidelijke hervorming van de gehele woningmarkt. Zo is het aflossingsschema voor de hypotheekrenteaftrek aangepast van lineair naar annuïtair. Maar de nivellering van de hypotheekrenteaftrek is gehandhaafd.

 

Standpunt van de Nederlandse bevolking

Opvallend is dat een groeiende groep Nederlands vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden beëindigd. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS. In dit overzicht is meer te lezen over standpunten van politieke partijen omtrent de hypotheekrenteaftrek.huizen hypotheekrenteaftrek

Comments are closed.

Privacy Policy