Alles over de verkiezingen

From the blog

Begroting 2016 nu al onderwerp van gesprek

In augustus 2015 is het, nadat de leden van het kabinet teruggekeerd zijn van het zomerreces, tijd om de verschillende politieke meningen te peilen inzake het huishoudboekje voor 2016.

Koopkracht

Het ligt voor de hand dat het behoud, de verbetering, maar ook een evenwichtige verdeling van de koopkracht hoog op de agenda zullen staan.

Gemiddeld zullen we er in Nederland qua koopkracht op vooruit gaan, maar voor verschillende groepen mensen zoals ouderen en mensen zonder werk, geldt dit niet. Dit is onlangs berekend door het Centraal Plan Bureau. Onze premier Rutte pleit voor een gelijke stijging in koopkracht voor alle Nederlanders, maar of hij hiervoor ook echt kansen ziet moeten we nog afwachten. Ondanks het feit dat de crisis voorbij lijkt te zijn is het nog steeds geen vetpot.

Pensioenen

De pensioenfondsen melden tegenvallende resultaten. Dit betekent dat senioren die hiervan afhankelijk zijn het zullen voelen in de portemonnee. Helaas kan de politiek hier niet zoveel aan veranderen. Afspraken over pensioenopbouw worden gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Overigens is het niet zo dat het kabinet helemaal niets kan doen. Met name de grote verschillen tussen de pensioenfondsen zijn voor het kabinet een aanleiding om hierover in gesprek te gaan.

Eenduidige ambitie

De politieke partijen VVD en PVDA hebben er goede hoop op dat ze er samen uitkomen. Inzet van beide partijen is een gelijkwaardige koopkrachtverbetering voor iedereen.

Comments are closed.

Privacy Policy