Alles over de verkiezingen

Politiek

Begroting 2016 nu al onderwerp van gesprek

In augustus 2015 is het, nadat de leden van het kabinet teruggekeerd zijn van het zomerreces, tijd om de verschillende politieke meningen te peilen inzake het huishoudboekje voor 2016. Koopkracht Het ligt voor de hand dat het behoud, de verbetering, maar ook een evenwichtige verdeling van de koopkracht hoog op de agenda zullen staan. Gemiddeld zullen we er in Nederland qua koopkracht op vooruit gaan, maar voor verschillende groepen mensen zoals ouderen en mensen zonder werk, geldt dit niet. Dit is onlangs berekend door het Centraal Plan Bureau. Onze premier Rutte pleit voor een gelijke stijging in koopkracht voor alle Nederlanders, maar of hij hiervoor ook echt kansen ziet moeten we nog afwachten. Ondanks het feit dat de crisis voorbij lijkt te zijn is het nog steeds geen vetpot. Pensioenen De pensioenfondsen melden tegenvallende resultaten. Dit betekent dat senioren die hiervan afhankelijk zijn het zullen voelen in de portemonnee. Helaas[…]

Lees meer »

D66 aanhangers zijn het meest positief over de economie

Uit de laatste meting van Maurice de Hond is gebleken dat PVV stemmers het minste, en D66 aanhangers het meeste vertrouwen hebben in de economie. Over de hele linie is het consumentenvertrouwen fors gestegen van -40 in 2012 naar +8 in augustus 2015. Aan wie is het herstel te danken? De PVV en SP stemmers betwijfelen of het herstel van de Nederlandse economie kan worden toegeschreven aan de regering. Het percentage stemmers van deze partijen dat dit beaamt is respectievelijk 2 en 4%. De VVD aanhang daarentegen is voor 39% van mening dat de huidige regering wel degelijk, en zelfs in sterke mate, heeft bijgedragen aan het herstel van de Nederlandse economie. Zetelverdeling nagenoeg ongewijzigd Al sinds mei van dit jaar zijn de tweewekelijkse peilingen stabiel. Zeteltje erbij, zeteltje eraf, dat is het wel. VVD blijft de grootste partij met 24 zetels, wat voor een regeringspartij uitzonderlijk is. PVV zit de[…]

Lees meer »
Privacy Policy