Alles over de verkiezingen

Politiek

Geen maatwerk in onderwijs door belemmerende regelgeving

Het reguliere onderwijs is ingesteld op standaard normen als het gaat om de algemene ontwikkeling van haar deelnemers. Leerplichtonderwijs is een groot stelsel van regelgeving geworden, waarbij naast de leerplicht op zichzelf ook tal van andere verplichtingen gelden. In de notitie ‘Onderwijs wordt maatwerk’ houden Joost Steins Bisschoen en Marijke van Moll een pleidooi voor vormen van onderwijs waarbij de leerling centraal gesteld wordt. In de wereld van particuliere opleidingscentra is het aan de orde van de dag. Vanuit commercieel oogpunt buigen zij zich, ruim voordat een nieuwe opleiding of training wordt ontwikkeld, over de vraag waar de toekomstige cursisten werkelijk behoefte aan hebben. Wat speelt er in de maatschappij, welke nieuwe technieken zijn er die aan grote groepen mensen bijgebracht moeten worden en welke actuele leermiddelen en leermethodes zijn er om dit zo efficiënt en modern mogelijk te doen.  Het systeem van vraag en aanbod werkt hier prima en[…]

Lees meer »

Energieakkoord slaat brug tussen rijk en regio

Vrijdag 30 januari vond de werkconferentie De praktijk van het Energieakkoord in de regio plaats in het SER-gebouw in Den Haag. Deze bijeenkomst was bedoeld om regionale uitvoeringen van het Energieakkoord in kaart te brengen, en krachten te bundelen tussen overheden, provincies en lokale gebieden. Veelbelovende plannen in het akkoord Het Energieakkoord, waar een paar weken geleden alweer ophef over was, behelst een aantal ambitieuze nationale doelstellingen die in 2020 behaald moeten zijn. De duurzame groei houdt in dat de Nederlandse economie blijft groeien, maar zonder dat dit te veel ten koste gaat van het milieu. Zelf draag je je steentje hieraan bij door bijvoorbeeld over te stappen naar een groene energieleverancier, gebruik te maken van zonnepanelen en minder water te misbruiken. Ondertussen zorgen de instanties voor het grotere geheel. Toegespitst op bijvoorbeeld de waterschappen, gaan de vastgelegde ambities verder dan de nationale doelstellingen van het rijk met onder andere[…]

Lees meer »
Privacy Policy