Alles over de verkiezingen

From the blog

D66 aanhangers zijn het meest positief over de economie

Uit de laatste meting van Maurice de Hond is gebleken dat PVV stemmers het minste, en D66 aanhangers het meeste vertrouwen hebben in de economie. Over de hele linie is het consumentenvertrouwen fors gestegen van -40 in 2012 naar +8 in augustus 2015.

Aan wie is het herstel te danken?

De PVV en SP stemmers betwijfelen of het herstel van de Nederlandse economie kan worden toegeschreven aan de regering. Het percentage stemmers van deze partijen dat dit beaamt is respectievelijk 2 en 4%. De VVD aanhang daarentegen is voor 39% van mening dat de huidige regering wel degelijk, en zelfs in sterke mate, heeft bijgedragen aan het herstel van de Nederlandse economie.

Zetelverdeling nagenoeg ongewijzigd

Al sinds mei van dit jaar zijn de tweewekelijkse peilingen stabiel. Zeteltje erbij, zeteltje eraf, dat is het wel. VVD blijft de grootste partij met 24 zetels, wat voor een regeringspartij uitzonderlijk is. PVV zit de VVD op de hielen met 22 zetels maar ze staat hierin niet alleen. Ook SP en CDA scoren 22 zetels. D66 is de vijfde partij met 17 kamerplaatsen. De PvdA heeft er negen en de Christenunie zes.

zetels

Extra geld voor belastingverlaging!

Nu de crisis voorbij is, en het lijkt alsof de regering weer wat centjes te verdelen heeft, vroeg Maurice de Hond aan de Nederlanders wat er met dat geld zou moeten gebeuren. Bijzonder is dat de uitkomsten van VVD, PVV en PvdA gelijk zijn. De extra middelen zouden volgens deze partijen moeten worden besteed aan belastingverlaging. CDA stemmers voegen, naast belastingverlaging, geld voor Defensie toe aan hun verlanglijstje. D66-ers noemen, naast belastingverlaging, hun stokpaardje onderwijs. GroenLinks vindt naast genoemde bestedingsmogelijkheden ook vluchtelingen belangrijk en 50PLUS-kiezers willen, hoe kan het ook anders, voor belastingverlaging voor ouderen.

Comments are closed.

Privacy Policy