Alles over de verkiezingen

From the blog

Houding Kamp zorgt voor onvrede in Kamer

Volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken moet het kabinet nu niet gaan morrelen aan het Energieakkoord, want dan “vindt ze mij niet aan haar zijde”. Zo herhaalde hij gister tijdens het Tweede Kamerdebat over het bewuste akkoord. Kamp gaf als verklaring dat in 2013 geen enkele partij die mee-onderhandelde precies kreeg wat hij wilde, maar dat deze onderhandeling wel heeft geleid tot een samenhangend compromis van geven en nemen. Het Energieakkoord opnieuw ter discussie stellen zou het hele proces alleen maar complexer maken.

Het SER Energieakkoord (2013) sloot Kamp met vakbonden, lagere overheden en ondernemersorganisaties om duurzame groei te bewerkstelligen. In het Kamerdebat stootten veel Kamerleden zich aan de stellige uitingen van de VVD-minister, maar suggesties werden niet gehoord. Kamp stelde dat volgend jaar, in 2016, geevalueerd zal worden of er genoeg vooruitgang geboekt is om op 14% hernieuwbare energie in 2020. Aanpassingen die nu gemaakt worden, zouden dit proces slechts in de weg staan. En hoewel de meeste Kamerleden het hiermee eens zijn, voelen zij zich vooral buiten spel gezet doordat ze niet mogen participeren in de discussie hierover en aangedragen verbeterpunten bij voorbaat worden weggewuifd.

Onvrede in én buiten de Kamer

“Als er geen flexibiliteit mogelijk is, waarom staan we hier dan?” vroeg Kamerlid Eric Smaling (SP) zich af. “Stel er komt een grote doorbraak in zonne-energie, gaan we dan door met de bijstook van biomassa omdat dit zo vastligt in het Energieakkoord?”

Niet alleen heerste dit soort ongenoegen in het Kamerdebat. Verschillende milieuorganisaties zijn ontevreden over hoe Kamp invulling geeft aan de uitvoering van het Energieakkoord. Greenpeace, Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu willen naar de rechter stappen omdat Kamp volgens hen de certificering van duurzaam geproduceerde biomassa die nodig is voor subsidie verkeerd aanpakt. Hij hakte een knoop door nadat de milieuorganisaties en elektriciteitsproducenten het hier niet over eens werden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Kamp dat de controle van certificerende instellingen verscherpt moet worden.

Comments are closed.

Privacy Policy