Alles over de verkiezingen

Nederland kiest

Nederland kiest sliderimg

Nederland kiest. We kiezen welke partijen en ministers er in de Tweede Kamer komen. We kiezen de gemeenteraad. Maar daarnaast mogen we ook stemmen voor de Eerste Kamer, de Provinciale Staten, het Europees Parlement en de waterschappen. Maar die krijgen vaak veel minder aandacht.

We stemmen eens in de vier jaar op alle bovenstaande verkiezingen, behalve de Europese. Die zijn iedere vijf jaar.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn het populairst. De partijen zijn continue in de media en het hele land praat erover. De bevolking kiest rechtstreeks de 150 leden van de Tweede Kamer.

De Provinciale Staten zijn de hoogste macht in de provincie. Hoeveel leden er in de Staten zitten, ligt aan het aantal inwoners van de provincie. De leden worden gekozen door de inwoners van de provincie. De Provinciale Staten kunnen op hun beurt ook weer kiezen. Zij bepalen wie de 75 leden van de Eerste Kamer worden. De Nederlandse bevolking stemt dus niet direct op de Eerste Kamer.

Sinds 1979 wordt het Europees Parlement rechtstreeks gekozen door kiesgerechtigde inwoners van de landen uit de Europese Unie.

Om de vier jaar zijn de waterschapsverkiezingen. Tijdens deze verkiezingen worden vertegenwoordigers voor het waterschapsbestuur gekozen. Er wordt tijdens deze verkiezing als enige gestemd via de post. Het huidige kabinet wil dat niet meer. Rutte-Asscher vindt dat ook deze verkiezing via de stembus moet.

Comments are closed.

Privacy Policy