Alles over de verkiezingen

Nederlandse regering

tweedekamerHet is belangrijk om, als we willen weten hoe de Nederlandse regering werkt, even te duiden wat de regering precies is. Vaak wordt de regering namelijk verward met het kabinet, terwijl dat twee verschillende afdelingen zijn. In de regering zitten de Koning(in) en de ministers. In het kabinet de ministers en de staatssecretarissen.

Regering
De regering neemt dagelijks belangrijke beslissingen voor het land. Ook voeren zij deze beslissingen uit. Een ministerie, ofwel departement doen uitvoerende taken. Ieder departement wordt geleid door een minister, die verantwoordelijk is voor het doen en laten van zijn ambtenaren. Een minister zonder portefeuille beheert een deelterrein van een departement dat politiek is opgewaardeerd. Een voorbeeld is Ontwikkelingssamenwerking, dat hoort bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Staatssecretaris
Een minister krijgt hulp van staatssecretarissen. Zij maken geen deel uit van de ministerraad en hebben geen stemrecht in de raad, ook niet wanneer het over hun portefeuille gaat. Samen met de ministers vormen staatssecretarissen het kabinet. Een minister is als lid van het kabinet medeverantwoordelijk voor het regeerakkoord dat tijdens de kabinetsformatie is gesloten. In het akkoord staat een plan van beleidsvoering van het nieuwe kabinet.

Tweede Kamer
De Tweede Kamer controleert de beslissingen van ministers tijdens de regeerperiode. De Kamer kan deze wijzigen en ongedaan maken. De verantwoordelijkheid van de minister is bepalend. Zij moeten hun beleid zoals hij dat uitvoerde of uitvoert kunnen verantwoorden. Als er een conflict is en volgens de Tweede Kamer is de verantwoording onvoldoende, dan is de oplossing vaak alleen dat de betreffende minister aftreedt en er een nieuwe komt. Soms gaat het zo ver dat de hele regering aftreedt en er nieuwe verkiezingen moeten komen.

Comments are closed.

Privacy Policy