Alles over de verkiezingen

Partijen

partijen

Bij de laatste verkiezingen vorig jaar deden 22 partijen mee. Momenteel hebben elf partijen een of meerdere zetels in de tweede kamer. Dit is een overzicht van die elf partijen.

VVD
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is een rechtse, liberale partij. Ze hebben op ethisch gebied progressievere ideeën. De VVD werd in 1948 opgericht. Het was een opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer voortkwam van de Liberale Staatspartij (LSP). Sinds 2006 is Mark Rutte leider van de VVD. Tijdens de laatste verkiezingen zag hij zichzelf voor de tweede keer tot premier gekozen worden. Zijn partij kreeg ruim 2,5 miljoen stemmen, goed voor 41 zetels in de Tweede Kamer.

PvdA
De Partij van de Arbeid is een progressieve, sociaaldemocratische partij. In 1946 werd de partij opgericht als opvolger van de partijen Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP), de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie (CDU). De leider van de PvdA is sinds 18 maart 2012 Diederik Samsom. Hij volgde Job Cohen op als partijleider.Tijdens de verkiezingen van 2012 kreeg de PvdA ruim 2,3 miljoen stemmen, goed voor 38 zetels.

PVV
De Partij voor de Vrijheid bestaat sinds 2006. De partij is populistisch en heeft zowel conservatieve, liberale standpunten als linkse standpunten. De leider is Geert Wilders. De partij kreeg iets meer dan tien procent van de stemmen tijdens de verkiezingen, waardoor de PVV nu met vijftien zetels in de Kamer zit.

CDA
Het Christen-Democratisch Appèl is een christelijk geïnspireerde partij in het midden van het politieke spectrum. IN 1980 ontstond de partij door een fusie van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Christelijk-Historische Unie (CHU) en de Katholieke Volkspartij (KVP). Sinds 2012 is Sybrand van Haersma Buma de leider. Het CDA kreeg dat jaar 8,5 procent van de stemmen, waarmee ze dertien zetels toegekend kregen. Een fors verlies van acht ten opzichte van 2010.

SP
De Socialistische Partij is wat de naam zegt. De partij bestaat sinds 1972 en sinds 2010 is Emile Roemer de leider. Vorig jaar haalden ze 15 zetels tijdens de verkiezingen, terwijl ze weken ervoor nog bestempeld werden als grote winnaar.

GroenLinks
GroenLinks is een progressieve milieupartij, opgericht in 1990 uit een fusie. Sinds eind 2012 is Bram van Ojik de leider. Tijdens de verkiezingen van 2012 haalde GroenLinks vier zetels.

D66
Democraten 1966 is een hervormingsgezinde sociaal-liberale partij, die in 1966 werd opgericht. Sinds 2006 wordt de partij door Alexander Pechtold geleid. Vorig jaar haalde D66 twaalf zetels.

ChristenUnie
De ChristenUnie is een christelijke partij. Op sociaal en ecologisch progressief en op ethisch gebied wat behoudender. Sinds 2011 is Arie Slob leider. De partij staat nu op 5 zetels.

Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren wil dierenwelzijn op de politieke agenda zetten. De partij werd opgericht in 2002 en Marianne Thieme is de leider. De partij heeft momenteel twee zetels.

50PLUS
50PLUS richt zich op de belangen van 50-plussers. Henk Krol is de leider. De partij staat momenteel op twee zetels.

SGP
De SGP is een christelijke partij, die strikt volgens bijbelse normen politiek wil bedrijven. De partij stamt uit 1918 en wordt momenteel geleid door Kees van der Staaij. De SGP heeft drie zetels.

Het aantal zetels van iedere partij en het verschil tussen 2010 en 2012 is hier te bekijken.

Comments are closed.

Privacy Policy