Alles over de verkiezingen

From the blog

Uitgelekt gasrapport: “Veiligheid ondergeschikt aan opbrengst”

Uit een rapport over het gasbeleid dat begin januari is uitgelekt, blijkt dat ‘veiligheid tot 2013 geen enkele rol heeft gespeeld bij de gaswinning in Groningen’, zo meldt de NOS.  Het enige waar toezichthouders, gaswinningsbedrijf NAM en het ministerie van Economische Zaken oog voor hadden, was de te halen opbrengst.

“Als het rapport klopt, is de overheid haar zorgplicht op schandalige wijze niet nagekomen.”

SP-Kamerlid Eric Smaling

gasveiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die het rapport opstelde, sprak met verschillende deskundigen, verantwoordelijken, bewoners en belangenorganisaties, en concludeert dat de veiligheidsrisico’s voor burgers zijn genegeerd. SP, ChristenUnie en Groenlinks vinden de resultaten ‘zeer ernstig en schokkend’, en vroegen minister Kamp van Economische Zaken om verheldering. Ook CDA en PVV behoren tot de oppositiepartijen in dit verhaal. “Bijna 20 jaar lang was bekend dat de gaswinning aardbevingen veroorzaakt, maar de NAM en overheid hebben daar vrijwel niets mee gedaan”, stelt Liesbeth van Tongeren van Groenlinks. Haar partij is dan ook van mening dat het toezicht op de gaswinning los moet komen te staan van het ministerie van Economische Zaken, en dat het Staatstoezicht boetes en sancties moet kunnen opleggen.

“Maar we eisen wel dat er substantiële stappen gezet worden waardoor de bevolking zegt: ‘Oh, de overheid houdt rekening met onze veiligheid.’ Dat gevoel hebben wij niet in dit gebied.“

Dick Kleijer, Groninger Bodem Beweging

Gaswinning wordt teruggeschroefd

De PvdA riep de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport op om te bekijken of er mogelijkheden zijn de gaswinning te verminderen en zo de veiligheid van bewoners van het gebied te waarborgen. Want hoewel de gaswinning al teruggeschroefd zou worden, bleek eind vorig jaar, is dit nog niet voldoende.

Hierop heeft Kamp deze week te kennen gegeven dat de gaswinning in Groningen voorlopig verder wordt verlaagd, naar 16,5 miljard kubieke meter. Echter, deze ‘oplossing’  is tijdelijk: Kamp kijkt in juli of hij doorgaat met de verlaging. Als dit inderdaad wordt doorgevoerd, kost dat de overheid zo’n 1 miljard euro.

Comments are closed.

Privacy Policy