Alles over de verkiezingen

From the blog

Kabinet sluit nieuw pensioenakkoord

pensioen

VVD PvdA D66 ChristenUnie SGP

Het kabinet, coalitiepartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben de belastingregels voor pensioenen besproken. Naar aanleiding daarvan heeft de tweede kamer een brief ontvangen met de nieuwe voorstellen voor de pensioenhervormingen. Op 18 december 2013 hebben de eerste en tweede kamer deze voorstellen aangenomen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een verlaging van het opbouwpercentage van het aanvullende pensioen van 2,15 % naar 1,875%. De verwachting is dat burgers zo meer geld overhouden om te kunnen besteden, wat weer goed is voor de economie. Bovendien gaat het kabinet ervan uit dat het opbouwen van een goed pensioen mogelijk blijft omdat iedereen straks langer aan het werk is. Critici verwachten juist dat het pensioen in de praktijk lager zal uitkomen omdat mensen werkloos raken of niet bij dezelfde werkgever blijven werken.
  • De pensioen opbouwen over inkomen boven de € 100.000 worden afgetopt. Dit is vanaf 2015 niet meer mogelijk. Over de eerste € 100.000 van het inkomen kan nog steeds op de gebruikelijke wijze pensioen worden opgebouwd.

Met het akkoord is een belangrijke bezuiniging uit het regeerakkoord veiliggesteld. De wijzigingen in de pensioenopbouw gaan in op 1 januari 2015.

Comments are closed.

Privacy Policy