Alles over de verkiezingen

From the blog

Energieakkoord slaat brug tussen rijk en regio

Vrijdag 30 januari vond de werkconferentie De praktijk van het Energieakkoord in de regio plaats in het SER-gebouw in Den Haag. Deze bijeenkomst was bedoeld om regionale uitvoeringen van het Energieakkoord in kaart te brengen, en krachten te bundelen tussen overheden, provincies en lokale gebieden.

Veelbelovende plannen in het akkoord

Het Energieakkoord, waar een paar weken geleden alweer ophef over was, behelst een aantal ambitieuze nationale doelstellingen die in 2020 behaald moeten zijn. De duurzame groei houdt in dat de Nederlandse economie blijft groeien, maar zonder dat dit te veel ten koste gaat van het milieu. Zelf draag je je steentje hieraan bij door bijvoorbeeld over te stappen naar een groene energieleverancier, gebruik te maken van zonnepanelen en minder water te misbruiken. Ondertussen zorgen de instanties voor het grotere geheel. Toegespitst op bijvoorbeeld de waterschappen, gaan de vastgelegde ambities verder dan de nationale doelstellingen van het rijk met onder andere doelstellingen als:

  • 30% energie-efficiënter en zuiniger werken tussen 2005 en 2020
  • 40% zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie in 2020
  • 30% minder uitstoot van broeikasgas tussen 1990 en 2020
  • 100% duurzame inkoop in 2015

Grijs landschap tussen regio en overheid

De vele veelbelovende initiatieven voor energiebesparing en het opwekken van hernieuwbare energie door het hele land laten zien dat de motivatie er is, maar een samenwerking tussen rijk en regio ontbreekt vooralsnog. De nadruk ligt wel degelijk op energie- en klimaatbeleid aan de ene kant, en economische en innovatieve groei aan de andere kant. De duurzame groei, het speerpunt van het Energieakkoord, wordt door Nederland begrepen.

De werkconferentie richt zich daarom niet zozeer op de ingebruikneming van doelstellingen van het Energieakkoord, maar op de visie dat regionale en overheidsinstanties businesspartners zijn. Ruim 180 bestuurders en uitvoerders van provincies, gemeenten en waterschappen wisselden op de conferentie ervaringen uit over samenwerking op verschillende schaal. Op deze manier zouden processen versneld kunnen worden en krachten waar nodig gebundeld. Ook wordt de nadruk gelegd op de economische kracht en specificiteit van verschillende regio’s en provincies.

[bijgewerkt]
Kijk nu ook dit filmpje over de invulling van de werkconferentie De praktijk van het Energieakkoord in de regio:

Comments are closed.

Privacy Policy