Alles over de verkiezingen

Politiek

Daling aantal vrouwen in kamer

Het aantal vrouwen dat in de Tweede Kamer zit is sinds de verkiezingen vanaf 1912 uiteraard toegenomen. In 1917 werd het pas opgenomen in de Grondwet dat ook vrouwen dit recht hadden. Waar er eerst nog slechts twaalf vrouwen in de Kamer zaten, waren dat er in 2010 al 62. Toch is er sinds 2012 een daling te zien, vrouwen worden weer minder vertegenwoordigd in Kamer. Cijfers liegen niet Op het moment zijn er 58 vrouwen in de Tweede Kamer, blijkt uit een analyse van Nu.nl. Vooral de PVV heeft weinig vrouwen. Van de vijftien zetels die de partij eerder heeft gehaald, zullen er slechts drie worden bezet door vrouwen. De meeste vrouwen zitten in de PvdA, namelijk negentien. 58 vrouwen komt nog lang niet bij de helft van het totaal, maar het is in ieder geval meer dan tientallen jaren geleden. Vooral sinds de jaren 70, de tijd van[…]

Lees meer »
pensioen

Kabinet sluit nieuw pensioenakkoord

Het kabinet, coalitiepartijen VVD en PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben de belastingregels voor pensioenen besproken. Naar aanleiding daarvan heeft de tweede kamer een brief ontvangen met de nieuwe voorstellen voor de pensioenhervormingen. Op 18 december 2013 hebben de eerste en tweede kamer deze voorstellen aangenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn: Een verlaging van het opbouwpercentage van het aanvullende pensioen van 2,15 % naar 1,875%. De verwachting is dat burgers zo meer geld overhouden om te kunnen besteden, wat weer goed is voor de economie. Bovendien gaat het kabinet ervan uit dat het opbouwen van een goed pensioen mogelijk blijft omdat iedereen straks langer aan het werk is. Critici verwachten juist dat het pensioen in de praktijk lager zal uitkomen omdat mensen werkloos raken of niet bij dezelfde werkgever blijven werken. De pensioen opbouwen over inkomen boven de € 100.000 worden afgetopt. Dit is vanaf 2015 niet meer mogelijk.[…]

Lees meer »
Privacy Policy